Öppen utfrågning om idrott och fysisk aktivitet

Tid: klockan 11.00–14.00
Plats: Förstakammarsalen

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning under rubriken Idrott och fysisk aktivitet – ett sätt att stärka inlärning och hälsa.

Program 
11.00Inledning
Utskottets ordförande Lena Hallengren (S)
11.05Skolverkets arbete för idrott och hälsa i skolan
Skolverket:
Kjell Hedwall, avdelningschef
Helena Karis, undervisningsråd
Lars Åke Bäckman, undervisningsråd 
11.35Erfarenheter från tillsyn och granskning
Skolinspektionen Peter Ekborg, biträdande generaldirektör 
11.50Frågor från ledamöterna 
12.15Paus 
12.35Bunkefloprojektet och exempel från Danmark - mer rörelse i skolan Ingegerd Ericsson, lektor, Malmö högskola 
13.00Forskning om idrott och hälsa i skolan
Suzanne Lundvall, lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan 
 Korta kommentarer:
13.10Svenska idrottslärarföreningen, Lärarnas Riksförbund
Lucas Janemalm, idrottslärare 
13.15Idrottslärarna i Lärarförbundet
Kent Andersson, idrottslärare 
13.20Frågor från ledamöterna 
13.55Avslutning
Utskottets vice ordförande, Christer Nylander (FP) 

 
Dessutom är följande organisationer och myndigheter inbjudna för att svara på frågor: Sveriges kommuner och landsting, Friskolornas Riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd – SVEA, Folkhälsomyndigheten, Gymnastik- och idrottshögskolan, Riksidrottsförbundet, Utbildningsdepartementet.