Till innehåll på sidan

KU-utfrågning med utbildningsminister Anna Ekström (S)

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i mars och april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 11
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsministerns hantering och kommunikation angående 2018 års Pisa-undersökning

Granskningsärende 1: Granskning av statsrådet Anna Ekströms uttalanden angående PISA-undersökningen 2018