Till innehåll på sidan

Visum och bidragssanktioner mot länder som inte samarbetar om utvisningar

Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om visumsanktioner för länder som inte samarbetar om utvisningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om indraget bistånd till länder som inte samarbetar om utvisningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Länge har problemet just varit att Sverige inte kan utvisa brottslingar för att deras hemländer vägrar ta emot dem. Det innebär att dömda brottslingar och terrorister kan fortsätta vistas i landet och utgör såväl en betydande säkerhetsrisk som en tung ekonomisk börda.

Jag och sverigedemokraterna har lagt en rad förslag för att komma tillrätta med detta, bl.a. att ingå avtal för att utvisa även om det är till tredjeland, möjligheten till indragna medborgarskap eller förvar tills de kan utvisas.

Jag anser dock att möjligheten att införa visumsanktioner mot de länder som inte tar emot sina medborgare vid av- eller utvisning är en intressant åtgärd och regeringen bör besluta om sådana restriktioner, d.v.s. att visum inte ges eller försvåras, för de länder som vägrar ta emot sina medborgare som blivit av- eller utvisade från Sverige.

Undantag för handels- eller affärsrelaterade inresor som i avsaknad av sådant visum skulle ge negativa effekter för svenska företag ska kunna ges.

Utöver det ska regeringen tillse att eventuellt svenskt bistånd till länder som inte samarbetar om utvisningar av deras medborgare ska dras in.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om visumsanktioner för länder som inte samarbetar om utvisningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om indraget bistånd till länder som inte samarbetar om utvisningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.