Till innehåll på sidan

Villkoren för små bryggerier

Motion 2010/11:Sk311 av Hans Rothenberg och Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholskatt för små bryggerier.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om små bryggeriers villkor för distribution.1

1 Yrkande 2 hänvisat till SoU.

Motivering

Sverige och Europa har en tradition att brygga öl som sträcker sig tillbaks till medeltiden. Öl har varit en central del i vår mat- och dryckeskultur under mycket lång tid. Idag står bryggerinäringen för många arbetstillfällen runt om i landet. Vid sidan av de stora aktörerna finns ett stort antal bryggerier som producerar öl i mindre skala. Mikrobryggerierna står för en ölproduktion med siktet ställt på hög kvalitet. Lokala råvaror är ett signum för många mikrobryggerier.

Alkoholskattens utformning riskerar att slå hårt mot de mindre bryggerierna, vars marginaler är mindre än de större producenternas. Mikrobryggerierna i Sverige producerar ofta mindre kvantiteter till högre kostnader och därmed också högre pris. En hög alkoholskatt leder till en ännu större prisskillnad mellan mikrobryggeriernas produkter och massproducerad öl.

EU-lagstiftning tillåter emellertid progressiv punktskatt på öl, där medlemsstater kan sätta lägre alkoholskatt på öl bryggt av oberoende små bryggerier. Det innebär att de nedsatta skattesatserna inte får tillämpas på företag som producerar mer än 2 000 hl öl per år. Vidare får de nedsatta skattesatserna inte sättas mer än 50 procent under den nationella standardsatsen för punktskatt.

Nuvarande regelverk för distribution är ett hinder för många mikrobryggerier. Ett bryggeri är garanterat möjligheten att finnas representerat i de tre geografiskt närmast belägna Systembolagsbutikernas sortiment. Samtidigt måste bryggerierna förbinda sig till att, vid efterfrågan, leverera till samtliga butiker i landet. Det blir mycket kostsamt för bryggerierna, framför allt vid långväga beställning av mindre partier. Dessutom missgynnas bryggerier i mindre tätbefolkade regioner, där de tre närmaste Systembolagsbutikernas omsättning ofta bara är en bråkdel av den hos de tre närmaste butikerna i storstäderna.

Som ledande matland är en fortsatt bred, högkvalitativ och småskalig ölproduktion i Sverige av betydande värde. Därför bör villkoren vad gäller tillgänglighet, distribution och beskattning ses över och anpassas även för att ge mindre producenter relevanta förutsättningar att konkurrera.

Stockholm den 22 oktober 2010

<

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholskatt för små bryggerier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om små bryggeriers villkor för distribution.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.