Till innehåll på sidan

Vidareutveckling av sfi

Motion 2022/23:1623 av Martina Johansson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur 15 timmars språkstudier kan kompletteras med yrkespraktik på orten för att nå heltidsstudier och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ha ett yrkesspår och ett studiespår i sfi-utbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att lära sig svenska och att få sitt första jobb är två viktiga saker för de som är nya i Sverige för att de ska bli en del av det svenska samhället och känna tillhörighet. Dessutom är ofta språket ett hinder för att få sitt första jobb, som är där man bäst lär sig svenska och att förstå den svenska kulturen. En moment 22-situation alltså.

Av det skälet så behöver kraven öka på sfi och samverkan med Arbetsförmedlingen. Att studera sfi på 15 timmar kan inte räknas som heltid utan behöver kompletteras med praktik lokalt på orten. Här behöver Arbetsförmedlingen ta ett mycket större ansvar att själva eller med hjälp av upphandlade företag etablera kontakter med företag och offentliga arbetsgivare på orten för att kunna matcha rätt personer till olika praktikplatser samtidigt som de läser sfi.

Det leder till att personerna får träna på svenska även utanför skolans väggar, får prova på att arbeta på svenska arbetsmarknaden och att man får egna kontakter för att kunna söka arbete på samma eller en annan arbetsplats efter avslutade studier.

Det finns även anledning att se över kraven inom de olika kurserna för sfi. Att ställa samma krav på alla elever leder till att färre personer lyckas med studierna och aldrig når arbetsmarknaden.

Precis som gymnasieungdomar kan välja att gå yrkesinriktad utbildning eller en utbildning inriktad på att studera vidare på högskola så behövs ett val inom sfi. Ska jag lära mig svenska korrekt i både tal, skrift och läsförmåga eller ska jag lära mig att prata svenska? För en del kan det vara skillnaden att klara kursen genom att fokusera på att kunna prata och därefter börja ett arbete.

 

 

<

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur 15 timmars språkstudier kan kompletteras med yrkespraktik på orten för att nå heltidsstudier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ha ett yrkesspår och ett studiespår i sfi-utbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.