Till innehåll på sidan

Vapenhandel

Motion 2007/08:U248 av Luciano Astudillo (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
s8002

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vapenhandel.

Motivering

Sveriges export har fördubblats mellan åren 2000 och 2005, och år 2005 var Sverige den nionde största vapenexportören i världen. Under 1990-talet och 2000-talet har regeringens syn på exporten förändrats, från att vara ”ett nödvändigt ont” till att vara något som ska främjas.

Det nuvarande regelverket förbjuder export till länder som är i krig och inre konflikt samt till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Trots detta har Sverige exporterat vapen till ett flertal länder i konflikt, t.ex. USA.

Det är oroande att Sverige har bedrivit krigsmaterielhandel med diktaturer och länder där grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer. Det handlar om länder som t.ex. Vitryssland, Tunisien, Pakistan och Thailand.

Minskad produktion av och handel med krigsmateriel är ett övergripande mål som genomsyrar och utgör en integrerad del av den svenska utrikespolitiken och det svenska exportkontrollarbetet. Det måste därför vara klart uttryckt i de svenska riktlinjerna att grundläggande utrikespolitiska målsättningar för Sverige är att verka för global nedrustning och internationell fred och säkerhet.

För ett och ett halvt år sedan lämnade Krigsmaterielutredningen (KRUT) sitt betänkande över Sveriges nya regelverk för vapenexport. Men trots remiss­förfarande och intensivt arbete inom Utrikesdepartementet har ännu ingen proposition lämnats till riksdagen.

Stockholm den 1 oktober 2007

<

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vapenhandel.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.