Till innehåll på sidan

Valfrihet gällande sysselsättningsmodeller för personer med funktionsvariation

Motion 2022/23:608 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-18
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behoven av att fler sysselsättningsmodeller kan omfattas av ersättningsmodellen från Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Familjer som lever med en person som har funktionsvariationer utsätts ständigt för påfrestningar gällande omvårdnad och att ständigt behöva agera som personligt ombud i olika situationer, inte minst gentemot samhällets olika instanser. Att som anhörig leva med en person som har en funktionsvariation innebär generellt en helt annan press och stress till skillnad från andra som inte har det. Tyvärr finns det förutfattade meningar och en okunskap kring målgruppen men också önskemål om att skära ned på kostnaden för assistans av olika anledningar. Det genererar ytterligare stresspåslag att ständigt behöva leva med hot om nedskärningar som i sig med stor sannolikhet innebär begränsningar av möjligheten att må bra och försöka leva ett så normalt liv som alla andra i samhället. Ur ett jämlikt perspektiv är det ovärdigt. Det är sedan många år tillbaka så att anhöriga till närstående med funktionsvariation får stressrelaterade sjukdomar, lider av psykisk ohälsa, får fysiska förslitningar på sin kropp och sjukskrivs från sitt arbete. De får det för att de drar ett tungt lass för att hjälpa och underlätta för sin närstående i vardagen. I slutändan innebär denna onda cirkel enorma kostnader för samhället som enkelt hade kunnat avhjälpas genom att man har ett mer jämlikt synsätt på familjer som lever med funktionsvariationer, inte minst ur ett anhörigperspektiv.

Med hänvisning till detta ska behovet av personligt stöd, dvs. personlig assistans, styras av den som behöver hjälpmedlet och som har fått det utifrån vissa behov som inte kan ändras avsevärt. En person med funktionsvariation måste kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att ständigt vara orolig för att bli av med sitt personliga stöd och förlora en trygg ekonomi. Att delta i arbetslivet ska anses som en resurs för samhället och en avlastning för anhöriga som drar ett tungt lass. Fler sysselsättningsmodeller ska möjliggöra en tydlig och lättförståelig ersättningsmodell från Försäkringskassan.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behoven av att fler sysselsättningsmodeller kan omfattas av ersättningsmodellen från Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.