Utveckla svensk försvarsindustri

Motion 2020/21:2249 av John Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hur vi bäst stärker och utvecklar svensk försvarsindustri, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Försvaret håller på att få nytt liv i Sverige och det är stora investeringar och utmaningar som väntar de kommande åren. Den svenska försvarsindustrin har en viktig roll i den tillväxten och spelar en central roll för vår försvarsförmåga. Försvarsindustrin är viktig för Östergötland och Sverige. Den nya försvarsindustrin ser annorlunda ut och behöver diversifiera sig med omvärldens utmaningar och krav. Hela kedjan behöver ses över och stärkas så att vi har de rätta förutsättningarna för att svensk försvarsindustri kan vara fortsatt stark och innovativ.

Sverige behöver ha en vision om hur vi bäst strategiskt faktiskt tar tillvara den kompetens som redan finns men också stärker samarbete med övriga näringslivet så tillväxt går hand i hand med försvarets återhämtning. För detta krävs att Sverige tar fram en samlad strategi för hur svenskt försvar och försvarsindustri stärks och utvecklas framåt i ett modernt politiskt och ekonomiskt försvarslandskap, för att säkerställa att rätt åtgärder görs vid rätt tillfällen.

 

 

John Widegren (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hur vi bäst stärker och utvecklar svensk försvarsindustri, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.