Utred villkoren för anslutning till va-nät

Motion 2015/16:3233 av Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Granskad
2015-10-07
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda villkoren för anslutning till kommunala va-nät och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De kommunala vatten- och avloppssystemen står inför mycket stora investeringsbehov. För kommunerna är detta en stor ekonomisk utmaning och belastning. Det drabbar även enskilda fastighetsägare som väljer att ansluta sig till ett nytt kommunalt va-nät. Skälet är att investeringskostnader och avgifter för de kommunala va-näten läggs ut på de fastigheter som ansluter sig.

 

De nya kraven på enskilda avloppssystem med stora infiltrationsbäddar medför stora investeringar som många fastigheter, särskilt i glesbygden, inte klarar av att finansiera. Ofta står inte investeringskostnaderna i paritet med fastighetsvärdet och taxeringsvärdet på fastigheten. Den enskilda fastighetsägaren hamnar då i en situation, där det inte går att belåna fastigheten till investeringen. Då faller fastigheten i värde om den inte uppfyller de nya kraven på avloppsrening. Fastigheten kan ibland inte heller säljas till självkostnadspris och fastighetsägaren tvingas antingen avyttra sin bostad under nivån för belåning eller att inte ha fungerande avloppssystem. Därmed fastnar fastighetsägaren i en omöjlig situation, trots att fastigheten har en fungerande avloppsanläggning. Som en konsekvens kan detta i förlängningen medföra lägre kommunala fastighetsavgifter i glesbygden på grund av sänkta taxeringsvärden.

 

Med de nya kraven på avloppsrening kopplat till nuvarande finansieringsprinciper för va-avgifter, ställs både kommuner och enskilda fastighetsägare i svåra ekonomiska situationer. Ett alternativ skulle kunna vara att den kommunala fastighetsavgiften kan användas till att reducera anslutningsavgiften till det kommunala va-nätet och för enskilda fastighetsägares nya avloppssystem.

 

Problembilden finns i hela landet, men särskilt i glesbygden. De nya kraven åtföljs inte av en motsvarande finansieringslösning för att klara pålagor som riksdag och myndigheter beslutat om. Situationen fordrar en utredning med uppdrag att lägga förslag till realistiska ekonomiska lösningar för kommuner och enskilda fastighetsägare.

 

Larry Söder (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda villkoren för anslutning till kommunala va-nät och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.