Till innehåll på sidan

Utökad jakt

Motion 2010/11:MJ279 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åteljakt på björn.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmän jakttid på korp.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om morkullejakt.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jakt på gäss.

Jakt på björn

Tyvärr är skadskjutningen på björn för stor. Upp till en tredjedel av all avskjutning är inte tillfredsställande. Skulle man däremot tillåta åteljakt på björn skulle skadskjutning kunna undvikas i större utsträckning.

Jakt på korp

Jakt på korp var tillåtet innan Sverige gick med i Europeiska unionen. Nu begränsas jaktmöjligheten genom EG-direktiv trots att korpen är ett växande problem för många jägare som får dem som ”sällskap” när de är ute på jakt.

Sverige behöver se över möjligheterna till undantag från fågeldirektiv men också att visa på vår tradition och därmed återigen möjliggöra jakt på korp. Som ett komplement till att förbättra direktiven bör man också se över möjligheten att göra villkoren för skyddsjakt mer generösa.

Jakt på morkulla

Morkullejakt har varit tillåtet i Sverige innan vi gick med i Europeiska unionen. Finland med liknande tradition har lyckats förhandla till sig ett undantag. Så gjorde inte Sverige. Nu är det viktigt att se till att se över EU:s gemensamma fågeldirektiv men också att visa på vår tradition och därmed återigen möjliggöra morkullejakt.

Jakt på gäss

Antalet gäss i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Gässen medför ett problem då de ställer till stora skador dels genom att de äter upp grödorna, dels genom att gåsavföringen hamnar i det som sedan ska bli djurfoder. Jordbrukare tar sitt ensilage, djurfoder, under våren. Jakt på gäss tillåts under sommar och höst, men inte på våren då det behövs som mest för våra jordbrukare. Jakttiderna för gäss bör följaktligen ses över.

Stockholm den 18 oktober 2010

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åteljakt på björn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmän jakttid på korp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om morkullejakt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jakt på gäss.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.