Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:T517

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

S9003

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 5

Inledning 5

Järnväg 8

Kollektivtrafik 10

Väg och fordon 11

Sjöfart 20

Cykel 22

Flyg 22

It 24

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att angelägna infrastrukturprojekt ska kunna klassas som riksintresse.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra resestatistik offentlig för bättre infrastrukturplanering.

Riksdagen

Yrkanden

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att angelägna infrastrukturprojekt ska kunna klassas som riksintresse.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra resestatistik offentlig för bättre infrastrukturplanering.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den nordiska dimensionen i transportpolitiken.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avståndsbaserad vägslitageavgift för tunga lastbilar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ökad kapacitet i järnvägssystemet.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om järnvägsunderhållets anslag och organisation.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om godstrafiken på järnväg.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om SJ AB.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU19
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Green Cargo AB.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU19
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Jernhusen AB.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU19
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka andelen kollektivtrafikresenärer.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphandling av kollektivtrafik.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av Stockholms tunnelbana.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nystart för nollvisionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkolås.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkobommar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bristen på säkerhetskrav i supermiljöbilspremien och den nya miljöbilsdefintionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla nya bilar ska levereras med en reflexväst.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mötesseparerade vägar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig kommission bör granska de farligaste vägarna i landet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör bli ett ledande land när det gäller intelligenta transportsystem (ITS).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att tillvarata de satsningar som gjorts på E85 och fordonsgas.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kvotplikt för biodrivmedel.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett bonus-malus-system för nya personbilar och de säkerhetskrav som ställs på de personbilar som erhåller bonus.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s revidering av lagstiftningen om personbilars koldioxidutsläpp.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en EU-lagstiftning om tunga fordons koldioxidutsläpp.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om längre fordonskombinationer.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om laddinfrastruktur för elbilar och elhybrider.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilpooler.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatoriska redovisningscentraler för taxibranschen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett skärpt regelverk om taxilegitimation.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om digitala förarkort för taxi.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphandlad taxitrafik inte ska köras på ackord.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig utredning för att främja den seriösa taxinäringen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa möjligheter att hålla fordon i kvarstad.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU14
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett aktivt agerande mot fordonsmålvakter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utförsäljningen av Bilprovningen och fordonsbesiktning.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU13
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det rullande kulturarvet och den kommande lagstiftningen om övergivna båtar och bilar i naturen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 41. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om cykling.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 42. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomtänkt strategi för inlandssjöfart i Sverige.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 43. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska sjöfartens klimatpåverkan.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 44. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om IMO:s och EU:s svavelregler för sjöfarten.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 45. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tonnageskatt.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 46. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphandlingen av Gotlandstrafiken.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 47. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flygledartjänster.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU17
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 48. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett fortsatt aktivt klimat- och miljöarbete för flyget.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 49. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s kommande riktlinjer för stöd till regionala flygplatser.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 50. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kapacitetsutredning om it-kommunikationen i Sverige.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 51. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fungerande bredband och mobiltelefoni i hela Sverige.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 52. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förberedelser för en ny it-infrastruktur.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 53. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om it och bredbandssatsningar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 54. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om järnvägsunderhållets anslag och organisation.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:TU19
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.