Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:2895

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1.

Riksdagen beslutar att anta de kulturpolitiska mål som anges nedan som ska gälla från den 1 januari 2015.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för

Yrkanden

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen beslutar att anta de kulturpolitiska mål som anges nedan som ska gälla från den 1 januari 2015.
  Behandlas i: Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.