Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2004/05:Ub485 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2004/05:Ub485

av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en successiv höjning av resurserna i grundutbildningen med målet 20-procentig ökning.

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2005:

Tusental kronor

Anslag

Regeringens

förslag

Folkpartiets förändringar i förhållande

till regeringen

25:2 Studiemedel

10 402 918

-200 000

25:4 Rekryteringsbidrag

1 805 811

-1 805 811

25:7 Bidrag till vissa organisationer

63 759

-40 000

Summa

20 995 726

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en successiv höjning av resurserna i grundutbildningen med målet 20-procentig ökning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omfördelning av Vetenskapsrådets anslag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.