Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 15 Studiestöd och Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2004/05:Ub419 av Sten Tolgfors m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2004/05:Ub419

av Sten Tolgfors m.fl. (m)

Utgiftsområde 15 Studiestöd och Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställningen:

Anslag

Regeringens förslag

Anslagsförändring

A 25:2 Studiemedel m.m.

10 402 918 000

-130 430 000

A 25:4 Rekryteringsbidrag

1 805 811 000

-1 805 811 000

A 25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.

63 759 000

-63 759 000

Summa för utgiftsområdet

-2 000 000 000

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.