Till innehåll på sidan

Utbildningspolitik

Motion 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1997/98:Ub810

av Olof Johansson m.fl. (c)

Utbildningspolitik

1 Inledning 

2 Kunskapssamhället ställer krav på höjd ambition 

3 Många vägar och öppna dörrar in i kunskapssamhället 

3.1 Brygga mellan gymnasium och högskola 

3.2 Kulturell rekrytering 

4 Centerpartiet har gjort avgörande insatser för att utveckla ett decentraliserat kunskapssamhälle 

4.1 Centerpartiet har medverkar till satsningen på Kunskapslyftet 

4.2 Centerpartiet har arbetat för att utveckla kvalificerad yrkesutbildning efter gymnasieskolan 

4.3 Centerpartiet har arbetat för att utveckla de nya högskolorna i decentraliserat system 

4.4 Centerpartiet har arbetat för att åstadkomma en kraftig expansion av högskoleutbildning i vårt land 

4.5 Centerpartiet har

Yrkanden (36)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att AMV bör kunna upphandla en kompletteringsutbildning för invandrare motsvarande den som i motionen skisserats.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att AMV bör kunna upphandla en kompletteringsutbildning för invandrare motsvarande den som i motionen skisserats.
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med ett samlat förslag angående hur rekryteringen till den högre utbildningen bland olika invandrargrupper skall öka
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med ett samlat förslag angående hur rekryteringen till den högre utbildningen bland olika invandrargrupper skall öka
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det kan vara olika anordnare av den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det kan vara olika anordnare av den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att berörda parter bör se över det bostadsbehov som uppstår när utbildningsplatserna vid högskolor och universitet kraftigt ökar.
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att berörda parter bör se över det bostadsbehov som uppstår när utbildningsplatserna vid högskolor och universitet kraftigt ökar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvalificeringstrappan som bör ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla systemet för tilldelning av högskolornas fasta forskningsresurser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvalificeringstrappan som bör ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla systemet för tilldelning av högskolornas fasta forskningsresurser
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag angående hur en kvalificering skall ske för högskolor som vill bli profilhögskolor inom sina respektive områden
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag angående hur en kvalificering skall ske för högskolor som vill bli profilhögskolor inom sina respektive områden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med ett strategiförslag kring hur rekryteringen av lärare kan ökas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med ett strategiförslag kring hur rekryteringen av lärare kan ökas
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att all offentlig forskningsfinansiering bör redovisas i en samlad forskningsbudget
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att all offentlig forskningsfinansiering bör redovisas i en samlad forskningsbudget
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en mer aktiv rekrytering av kvinnor till forskarutbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en mer aktiv rekrytering av kvinnor till forskarutbildningen
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kvotering bör övervägas vid tillsättningen i tjänsteförslagsnämnder för att uppnå en jämn könsfördelning
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kvotering bör övervägas vid tillsättningen i tjänsteförslagsnämnder för att uppnå en jämn könsfördelning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag på hur antagningsreglerna till högre utbildning för IB-studenter kan lösas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag på hur antagningsreglerna till högre utbildning för IB-studenter kan lösas
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utbyggnad av postexaminakurser
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utbyggnad av postexaminakurser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag om en virtuell högskola
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag om en virtuell högskola
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag om öppna universitet
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma med förslag om öppna universitet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bildningssträvanden lyfts fram och utvecklas som ett mål i den kommande folkbildningspropositionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bildningssträvanden lyfts fram och utvecklas som ett mål i den kommande folkbildningspropositionen.
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett nytt sammanhållet studiestödssystem
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett nytt sammanhållet studiestödssystem
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett samhällskontrakt avseende kompetensutveckling som innefattar åtaganden från statens sida och från arbetsmarknadens parter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett samhällskontrakt avseende kompetensutveckling som innefattar åtaganden från statens sida och från arbetsmarknadens parter.
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett nytt system med kompetenskonto bör utredas snarast.
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett nytt system med kompetenskonto bör utredas snarast.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.