Utbildning av sjuksköterskor

Motion 2015/16:2155 av Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningen för sjuksköterskor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att möta sjukvårdens framtidsutmaningar är utvecklingen mot en mer akademisk utbildning för sjuksköterskor helt nödvändig. Det är angeläget att ge nyutbildade sjuksköterskor en bra introduktionstid och möjligheter att växa in i yrket. Det har länge diskuterats och funnits ett stort intresse för någon form av introduktion motsvarande läkarnas allmäntjänstgöring.

En AT-tjänstgöring skulle öka patientsäkerheten och kvaliteten inom vården. I förlängningen skulle det även bidra till minskad personalomsättning inom hälso- och sjukvården eftersom belastningen för nyutexaminerade sjuksköterskor inte blir lika stor som i dag. Med en AT-tjänstgöring skulle kunskaperna hos framtida sjuksköterskor säkerställas och statusen för yrket höjas.

Det skulle även innebära en möjlighet att tjänstgöra inom olika specialiteter under handledning och därför ge den nyutbildade sjuksköterskan en bredare bas att stå på. Genom att ta del av flera verksamheter skulle det också underlätta valet av specialisering längre fram, vilket är mycket angeläget då det råder brist på specialistsjuksköterskor. Dagens högspecialiserade hälso- och sjukvård med korta vårdtider ställer stora krav på medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

Även en ny modell för utbildning av specialistsjuksköterskor likt läkarnas ST-tjänstgöring är aktuellt, något som vårdförbundet arbetat för under en längre tid. Ett exempel är en ny utbildning som planeras på neonatalvården på Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset i Stockholm. Planen är att utforma en akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, liknande den ST-tjänstgöring som läkare gör för att specialisera sig. Det innebär att den sjuksköterska som vidareutbildar sig kommer att ha en utbildningsanställning med lön, och alltså inte behöver ta tjänstledigt eller finansiera sin vidareutbildning själv. Den akademiska specialisttjänstgöring som är under utformning kommer att leda till en specialisering inom barnsjukvård med nyföddhetsvård som särskild inriktning.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har behov av en modern och kvalitativ utbildning. Därför bör regeringen överväga att inom ramen för regeringens nationella kompetensinitiativ med de berörda parterna ta upp frågan om den framtida utbildningen av sjuksköterskor.

 

Lars Eriksson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningen för sjuksköterskor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.