Till innehåll på sidan

Upplysning om kommunismens brott

Motion 2018/19:1654 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Forum för levande historia bör ges i uppdrag att genomföra en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten i enlighet med vad som tidigare gjorts inom kampanjen Om detta må ni berätta avseende Förintelsens förbrytelser mot mänskligheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det förra århundradet präglades av folkmord och terror i två fruktansvärda ideologiers namn: nazismen och kommunismen. Cirka sex miljoner judar dog i nazisternas förintelseläger. Även romer och polacker utsattes för folkmord av rasistiska skäl. Dessutom förföljde, fängslade och dödade Nazityskland miljontals andra, bland annat homosexuella och människor med funktionsnedsättning. I kommunismens namn har tiotals miljoner människor i världen, många av dem i våra grannländer, mördats, svultit ihjäl eller blivit förtryckta.

Många, särskilt ungdomar, har ingen eller dålig kännedom om kommunismens brott mot mänskligheten. Av det skälet är det av vikt att öka kännedomen om kommunismens brott mot mänskligheten genom särskilda satsningar.

En undersökning i Demoskop år 2007 visar att 90 procent av Sveriges ungdomar inte hört talas om den kommunistiska Sovjetregimens koncentrationsläger, Gulag. Det är mycket positivt att alliansregeringen ändrade kursplanen för historia för årskurs 7–9 på så vis att undervisningen ska behandla nationalism, demokrati och diktatur i världen, de båda världskrigen samt Förintelsen och kommunismens Gulagläger.

Resultaten från Demoskopundersökningen visar dock att det behövs fler riktade insatser för att förbättra kunskapen om kommunismens brott mot mänskligheten.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att arbeta för demokrati och alla människors lika värde. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

Jag föreslår att Forum för levande historia ges i uppdrag att genomföra en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten i likhet med vad som tidigare gjorts inom kampanjen ”Om detta må ni berätta” avseende Förintelsens förbrytelser mot mänskligheten.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Forum för levande historia bör ges i uppdrag att genomföra en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten i enlighet med vad som tidigare gjorts inom kampanjen Om detta må ni berätta avseende Förintelsens förbrytelser mot mänskligheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.