Upphandling från kooperativ m.fl.

Motion 2000/01:Fi810 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att uppmärksamma de småskaliga verksamheternas problem
vid upphandling och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.
De småskaliga verksamheternas situation vid
bidragsgivning och upphandling
Policy och praxis vad gäller statens och kommunernas bidragsgivning
respektive upphandling har stor betydelse för lokala föreningar,
kooperativ, stiftelser, lokala utvecklingsgrupper och liknande
sammanslutningar.
Av avgörande betydelse är att göra klart vilka faktiska möjligheter stat och
kommuner har att specifikt främja verksamhet i föreningar, kooperativ, lokala
utvecklingsgrupper, stiftelser och liknande och av vilka skäl detta i så fall
kan
ske. Det handlar för det första om att ge bidrag till sådan verksamhet, som
alternativ till att konkurrensupphandla motsvarande verksamhet. För det
andra borde möjligheterna att uppdra till sådana organisationer att driva viss
verksamhet övervägas.
Det bör även övervägas om en kommun bör kunna anlita föreningar för
vissa uppgifter utan att begära in anbud från konkurrenter, om det till exempel
ingår i en strategi att främja lokal utveckling och föreningsengagemang. Det
saknas tillräckliga principer som kan vägleda i valet mellan upphandling och
olika former av bidragsgivning. Den sociala ekonomin och dess olika
verksamheter kan ibland ha svårt att hävda sig i situationer då verksamheter
ska konkurrensupphandlas. Det finns hinder på grund av bristande resurser
och ovana att hantera förhandlingssituationer. Detta trots att den lokala
förankringen, småskaligheten och engagemanget hos aktörerna är en speciell
kvalitet.
De småskaliga verksamheternas problem vid konkurrensupphandlingar bör
speciellt uppmärksammas så att de speciella kvaliteter som de besitter inte går
förlorade.

Stockholm den 2 oktober 2000
Ann-Kristine Johansson (s)
Marianne Carlström (s)
Kent Härstedt (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att uppmärksamma de småskaliga verksamheternas problem vid upphandling och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att uppmärksamma de småskaliga verksamheternas problem vid upphandling och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.