Till innehåll på sidan

Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats avsevärt genom åren. En särskild utsatt grupp är de unga som ofta har svårt att finna arbete och när de väl erhåller arbete sker detta med sämre villkor än vad andra arbetare erhåller. Som exempel på en för unga problematisk bransch kan nämnas bemanningsföretagen och de nya ”flexibla” arbetsformerna som har blivit speciellt märkbara för ungdomar. Med osäkra anställningar, sms-inkallelser, muntliga avtal och skadlig arbetsmiljö har många ungdomar utnyttjats av kapitalintressen. I och med att dagens ungdomsgeneration präglats av dessa anställningsformer har också den allmänna medvetenheten om arbetssäljarens rättigheter sjunkit. De uppenbara kränkande anställningsformerna måste därför svaras med ett medvetet motstånd.

Många ungdomar får sitt första jobb inom en otrygg anställning och ofta i en utsatt position. Ett av skälen till att det är på detta sätt beror på ungdomars okunskaper om sina arbetsmarknadsrättsliga rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att lyfta upp detta och peka på de risker som detta innebär i kombination med att den allmänna medvetenheten om löntagarnas rättigheter sjunkit. Det är mycket viktigt att unga människor får kunskap om sina fackliga och andra rättigheter samt de villkor som gäller på arbetsmarknaden och för olika anställningsvillkor. Det är rimligt att detta sker inom ramen för gymnasieskolan.

 

 

Emanuel Öz (S)

 

Börje Vestlund (S)

Lawen Redar (S)

Carin Jämtin (S)

Teres Lindberg (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2016/17:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.