Underlätta för ideellt arbetande idrottsledare

Motion 2012/13:Sk422 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att underlätta för ideellt arbetande ledare inom ungdomsidrotten.

Motivering

Den svenska ungdomsidrotten bygger i hög grad på de ideella ledarnas insatser. Svensk idrott skulle inte fungera utan de ca 3 miljoner ideellt arbetande ledare som har olika funktioner inom den svenska idrottsrörelsen. Den svenske idrottsledaren lägger i snitt ner sex timmar per vecka och gör ofta detta under många års tid. Dessa fantastiska insatser möjliggör för svensk idrott att ta hand om en stor andel av våra barn och ungdomar. De senaste åren har det visat sig bli allt svårare att skaffa och behålla de ideellt arbetande ledarna inom svensk idrott. Detta är en mycket allvarlig trend som kan få stora konsekvenser för vår största folkrörelse samt för våra barns och ungdomars möjligheter till ett hälsosamt leverne. Många ideellt arbetande idrottsledare har kostnader förknippade med den tid de lägger på sitt ledarskap. Ett sätt för staten att visa sin uppskattning är att man skulle kunna se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för dessa kostnader. Det kan handla om utgifter som bilresor, måltidskostnader och så vidare. Detta skulle inte behöva kosta några stora summor för statskassan men skulle kunna fungera som en stimulans för dem som idag lägger ned många timmar inom idrottsrörelsen och dessutom locka nya ledare inför framtiden.

Stockholm den 28 september 2012

Edward Riedl (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att underlätta för ideellt arbetande ledare inom ungdomsidrotten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.