Till innehåll på sidan

Tvättmärkning och skötselråd för kläder

Motion 2005/06:L312 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att behålla tvättmärkning/skötselråd i kläder.

Motivering

Tvättmärkning i våra kläder hotas att försvinna eftersom det anses som ett handelshinder i EU .

I en undersökning som Konsumentverket låtit göra uppger åtta av tio i Sverige att de läser och följer de råd som finns märkta i klädesplaggen. Redan i butiken så kontrollerar många hur man skall sköta plagget.

Det är viktigt att skötselmärkningen finns kvar, vi har betydligt mer komplicerat material och fibrer i våra kläder nu, säger Konsumentverkets gd. Om enbart namnet på materialet finns i plagget blir det svårt för många att veta hur man ska sköta plaggen. Det har ett stort värde att man sköter sina kläder på rätt sätt.

Tvättmärkningen regleras idag i Konsumentverkets vägledning och är accepterad av klädbranschen. När riktlinjer och gränsvärden skulle förnyas i EU så blev de dock ifrågasatta som just ett handelshinder.

Sverige bör arbeta för att tvättmärkning och skötselråd ska få finnas kvar i Sverige.

Stockholm den 30 september 2005

Rigmor Stenmark (c)

Viviann Gerdin (c)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att behålla tvättmärkning/skötselråd i kläder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.