Till innehåll på sidan

Trafiksäkra vägar för motorcyklar

Motion 2015/16:2822 av Larry Söder och Robert Halef (båda KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket och Transportstyrelsen i sitt arbete för trafiksäkerhet bör verka för att alla fordon beaktas vid utformning av trafiksäkerheten på de svenska vägarna, även tvåhjuliga, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år inträffar olyckor med motorcyklar, där förare och passagerare skadas eller omkommer. Orsakerna till olyckorna varierar, men ofta är flera faktorer inblandade. Det kan röra sig om misstag av förare eller andra trafikanter och vid några få tillfällen fel på fordonet. En annan viktig faktor, som alltför sällan lyfts fram, är vägens trafiksäkerhet för tvåhjuliga fordon. Vägarnas trafiksäkra utformning av passiva skydd såsom vägräcken, mitträcken och avkörningsramper avser i de flesta fall enbart bilar och lastbilar. Dessa kan ibland vara direkt farliga för en motorcykelåkare och orsakar allvarliga skador vid en avåkning, som inte behöver vara orsakad av motorcyklisten.

 

En annan fara för motorcyklister är vägbeläggningen, som orsakat allvarliga trafikolyckor, ibland med dödlig utgång. Det finns flera exempel, där viss form av asfalt under vissa väderförhållanden blir mycket hal och slirig. Detta är ett problem för alla fordon, men särskilt för motorcyklar.

 

Det borde ingå i Trafikverkets och Transportstyrelsens arbete att beakta alla fordon, som trafikerar vägarna, och att trafiksäkerhetsarbetet omfattar alla fordon inklusive motorcyklar. Trafikverket och Transportstyrelsen har sakligt sett olika uppgifter på trafikområdet, men en samverkan är likväl nödvändig, då utformning av regler och rekommendationer för fordon och trafik hänger samman. Samverkan med t.ex. Sveriges Motorcyklister, SMC, kan också bidra till ökad förståelse och bättre trafiksäkerhet för svenska motorcyklister.

 

Myndigheterna ska i sitt arbete för trafiksäkerhet verka för att alla fordon beaktas vid utformning av trafiksäkerheten på de svenska vägarna, där även tvåhjuliga ingår.

 

Larry Söder (KD)

Robert Halef (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket och Transportstyrelsen i sitt arbete för trafiksäkerhet bör verka för att alla fordon beaktas vid utformning av trafiksäkerheten på de svenska vägarna, även tvåhjuliga, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.