Till innehåll på sidan

Tillgängligheten i bostaden och samhället

Motion 2010/11:C202 av Christina Oskarsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-19
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av tillgängligheten i ett vidare samhälleligt perspektiv.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av systemet med bostadsanpassningsbidrag.

Motivering

Boverkets beräkningar visar att det i dag saknas hiss i ca 75 000 trappuppgångar i flerfamiljshus med tre våningar. För den allt äldre befolkningen innebär det en allt mer begränsad tillgänglighet och därmed ett begränsat livsrum.

Äldres livskvalitet minskas av problemet med den personliga hygienen. Många äldre som är stela i kroppen eller drabbade av yrsel kan ha svårt sköta sin hygien, exempelvis när de måste upp i ett badkar för att duscha. Många äldre människor i äldre lägenheter vill byta ut sina badkar mot duschar. I vissa fall gör tyvärr inte fastighetsägaren det utan hänvisar till kommunen och att äldre kan få söka bostadsanpassningsbidrag.

Vår ambition inom äldrevården är att fler ska bo kvar så länge som de själva önskar med hjälp av service i hemmet från hemtjänsten. Därför finns det all anledning att göra en översyn av behovet av hissar i flerfamiljshus. En sådan inventering görs i syfte att möta behovet av ökad hemtjänst i hemmen samt att möjliggöra för äldre att delta i samhällslivet. En ökad tillgänglighet innebär att äldre och funktionshindrade kan bo kvar längre. Som resultat av detta skulle vi se ett minskat lidande men även lägre kostnader för vård och omsorg.

Men tillgänglighetesproblematiken tar inte slut i lägenheten. Den fysiska planeringen och strukturen av samhället påverkar i allra högsta grad tillgängligheten. Det står klart att vi behöver bygga fler attraktiva och tillgängliga bostadsområden.

Då lägenheternas bristande tillgänglighet är ett problem bör det göras en översyn av systemet med ansökning av bostadsanpassningsbidrag. Det bör även genomföras en inventering av den övergripande tillgängligheten i samhället. Något som en sådan översyn kan överväga är investeringsstimulanser för exempelvis byggandet av hissar i flerfamiljshus. Behovet samt resultatet ska sedan presenteras för riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2010

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av tillgängligheten i ett vidare samhälleligt perspektiv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av systemet med bostadsanpassningsbidrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.