Till innehåll på sidan

Tillgänglighet för verksamheter som får statliga medel

Motion 2013/14:Fi248 av Stefan Käll (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
FP716

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att öka tillgängligheten i statligt finansierade verksamheter.

Motivering

Statliga myndigheter ska idag särskilt verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Hinder ska identifieras och undanröjas för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Att göra verksamheten tillgänglig betyder att integrera funktionshindersperspektivet i myndighetens planering, beslut och processer – samt att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Arbetet ska vara planmässigt och strategiskt. I riktlinjerna markeras kraven inom detta område.

Några sådana krav eller riktlinjer finns dock inte för statligt finansierad verksamhet utanför myndigheten. Det bör utredas i lämpligt sammanhang hur staten genom sin roll som finansiär och upphandlare kan verka pådrivande för ökad tillgänglighet i andra sektorer.

Stockholm den 27 september 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att öka tillgängligheten i statligt finansierade verksamheter.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.