Tillgänglig Arbetsförmedling i hela landet

Motion 2021/22:3848 av Heléne Björklund m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Arbetsförmedlingen finns tillgänglig i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler delar av landet känner sig bortglömda av viktiga samhällsinstitutioner. Det kan handla om samhällsservice som post, bank eller offentliga åtaganden som polis och statliga institutioner som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som exempel. En stor del av denna utveckling är driven av utveckling av ny teknik och ändrat konsum­tionsmönster av erbjudna tjänster. Men samtidigt som denna utveckling faktiskt sker ser vi att det finns många människor som inte hänger med i utvecklingen. Dessa får allt svårare att nyttja de tjänster som tidigare ansågs som självklara i ett samhälle. Man känner ett tydligt utanförskap.

När det gäller de offentliga institutionerna tillkommer även ett annat perspektiv, nämligen förlorad lokalkännedom. Arbetsförmedlingen är ett utmärkt exempel på detta. I deras uppdrag ingår bland annat att säkerställa kunskap om lokal och regional arbets­marknad samt säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter (Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2021). Med den utveckling vi nu ser för Arbetsförmedlingens verksamhet försvåras detta uppdrag betydligt.

Sverige har idag inte bara ett problem med hög arbetslöshet. Vi har samtidigt problem när ett flertal företag pekar ut tillgången till kompetent arbetskraft som sitt största hinder för tillväxt. För att klara denna utmaning är det avgörande att Arbetsförmedlingen finns lokaliserad på minst ett ställe i landets samtliga kommuner. Och att man utvecklar sam­verkan med regioner, kommuner och det lokala näringslivets aktörer för att på bästa sätt lösa sitt viktiga uppdrag.

Vi föreslår att regeringen överväger hur man tydligare kan uppdra åt Arbetsförmed­lingen att finnas lokaliserad på minst ett ställe i landets samtliga kommuner.

 

 

Heléne Björklund (S)

 

Björn Petersson (S)

Carina Ödebrink (S)

ClasGöran Carlsson (S)

Hanna Westerén (S)

Laila Naraghi (S)

Monica Haider (S)

Tomas Kronståhl (S)

Magnus Manhammar (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Arbetsförmedlingen finns tillgänglig i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.