Till innehåll på sidan

Tillgång till bredband i hela landet

Motion 2015/16:2188 av Anna Wallén m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit en revolution för möjligheterna till kommunikation, bildning och kulturupplevelser – och därmed ett lyft för demokratin. Vi måste se till att tekniken görs tillgänglig i hela landet. För att stärka möjligheterna att leva, jobba och bo i olika delar av Sverige är tillgången till Internet en viktig faktor. Det ger möjligheter till hemarbete, för småföretagen, skolan och det livslånga lärandet.  Den digitala klyftan måste slutas. Därför bör regeringen ytterligare studera förutsättningarna för en bredbandsutbyggnad även i landets mer glesbefolkade delar.

 

Anna Wallén (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.