Tillåtande av gårdsförsäljning på försök

Motion 2021/22:2686 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående införa gårdsförsäljning på försök under två år i Sverige och därefter göra en utvärdering av försöket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en tydlig majoritet i Sveriges riksdag för att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin.

Riksdagen har tagit ett tydligt beslut om att man vill ha gårdsförsäljning i kombina­tion med att också kunna behålla Systembolaget.

Även Finland har ett systembolagsmonopol och där har man redan tillåtit både gårdsförsäljning och dessutom en utökad försäljning av starkare öl i vanliga livsmedels­affärer.

Sedan ett antal år tillbaka har produktion av öl, vin och cider blivit allt vanligare i Sverige och samma produktion är ofta en stor turistattraktion i övriga Europa. Men svenska producenter lider av att inte kunna sälja sin produkt direkt till besökare och turister utan måste istället hänvisa turisterna till Systembolaget. Detta uppfattas mycket märkligt av utländska turister, att de kan se på produktionen och smaka på produkterna, men att de sen inte kan få köpa med sig en flaska öl eller vin ifrån gården. 

Sverige har haft två utredningar om gårdsförsäljning och den senaste utredningen pekade tydligt på att det är fullt möjligt att ha både gårdsförsäljning och Systembolaget kvar under vissa förutsättningar. Finland har gått ännu längre i sitt arbete och har redan tillåtit gårdsförsäljning. Det som är möjligt i Finland är ju självklart lika möjligt i Sverige.

Sverige kan inte vänta på ytterligare utredningar det kommer i så fall att innebära att man tidsmässigt får svårt att hinna införa gårdsförsäljning under denna mandatperioden och då har man inte uppfyllt riksdagens tillkännagivande.

Istället borde Sverige omgående införa en försöksperiod på minst två år i Sverige av gårdsförsäljning av öl, vin, cider och likörer liknande Finlands modell, därefter kan vi utifrån försöket utvärdera exakt hur vi sedan ska permanenta gårdsförsäljningen i Sverige efter försöksperioden. Detta skulle gynna landsbygden och nya jobb.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående införa gårdsförsäljning på försök under två år i Sverige och därefter göra en utvärdering av försöket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.