Till innehåll på sidan

Tidningsutdelning på landsbygden

Motion 2002/03:K289 av Kurt Kvarnström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lördagsutdelning av tidningar.

Motivering

Dagstidningar är fortfarande det viktigaste sättet att hämta information om vad som händer i närområdet och i hela världen för många människor. Det presstöd som finns är mycket viktigt för att vi ska ha ett bra utbud av tidningar att välja på. Under fjolåret och även nu aviserar flera tidningar att lördagsutdelningen har blivit alldeles för dyr och att man överväger att upphöra med den utdelningen. Det är speciellt tidningar ute i landsorten som har för avsikt att fatta sådana beslut. En sådan utveckling skulle vara mycket olycklig. Det finns behov av att se över denna utveckling så att människor på landsbygden även i fortsättningen kan få sin lördagstidning.

Stockholm den 17 oktober 2002

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad S

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lördagsutdelning av tidningar.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.