Till innehåll på sidan

Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa

Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat över tid. Det är oroväckande. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att omkring 8 procent av de unga upplevde oro, ångest eller sömnsvårigheter i Sverige på 80-talet. Sedan dess har de psykosomatiska besvären i ungdomsgruppen ökat, för att under 90-talet ha stigit till över 20 procent. Enligt rapporten When someone has to take charge från Nordens Välfärdscenter är utvecklingen likartad i hela Norden.

Flera studier visar att det som påverkar den psykiska ohälsan negativt är bland annat arbetslöshet, dåliga skolresultat och låg utbildning. Tidigare räckte det med grundskola för att få jobb, men idag krävs det oftast en gymnasieutbildning. Samtidigt ökar kraven på ytterligare studier. Det som även påverkar hälsan negativt är mobbing, en uppväxtmiljö som präglas av till exempel alkoholism eller våld i nära relationer. Psykisk ohälsa har ökat i alla grupper, men har en tydlig koppling till sociala faktorer.

Det är viktigt att unga får hjälp och stöd tidigt. Det är av största vikt att unga människor känner att de blir sedda, hörda och att de blir tagna på allvar. Tyvärr finns det många unga som känner sig ensamma och inte har någon att prata med. En del unga söker hjälp, andra inte. Det är viktigt att det är enkelt att söka hjälp och att insatserna är lättillgängliga. Tidiga insatser minskar det mänskliga lidandet, men även samhällets kostnader.

I Danmark finns det en organisation som heter Headspace som är bra på att fånga upp unga som mår dåligt. Den vänder sig till unga människor mellan 12 och 25 år som lider av psykisk ohälsa eller är ensamma och i behov av att prata med någon. Unga kan ringa, mejla, chatta eller komma förbi deras lokal för samtal. Headspace har inga väntetider, samtalen är gratis och man får även vara anonym. De som arbetar på Headspace är psykologer, socialarbetare och volontärer. Volontärerna är personer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa eller utbildar sig till psykolog eller lärare. En av anledningarna till att verksamheten fungerar bra är att det är lätt att komma i kontakt med dem och att det inte krävs någon diagnos för att få hjälp.

Det är angeläget att hitta bra verksamheter som kan hjälpa barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Eftersom Headspace fungerar bra i Danmark, är det intressant att se över om detta kan vara en möjlig verksamhetsform i Sverige.

 

 

Håkan Bergman (S)

Matilda Ernkrans (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.