Till innehåll på sidan

Textade program i TV 4

Motion 2002/03:K404 av Roger Karlsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i TV 4:as nya sändningstillstånd från 2005 skall framgå att alla program som sänds i TV 4 skall vara textade senast år 2010.

Motivering

Cirka 600 000 svenskar har en sådan hörselnedsättning att de har svårt att uppfatta vad som sägs i TV. Textning av TV-program är därför nödvändig om hörselskadade ska ha möjlighet att ta del av sändningarna fullt ut.

I sändningstillståndet för Sveriges Television (SVT) sägs att andelen textade, förstagångssända svenskspråkiga program ska öka från dagens 27 % till minst hälften senast år 2005.

Den kommersiella kanalen TV 4 är numera den programkanal som har högst tittarsiffror. Nuvarande sändningstillstånd gäller till år 2005. Kanalen är emellertid mycket otillgänglig för hörselskadade eftersom få av de svenska programmen textas. Man kan dock märka att fler svenska underhållningsprogram och svensk dramatik numera textas i TV 4. Detta torde vara ett bevis på att det inte längre är obekant för TV 4 att 600 000 svenskar har en sådan hörselnedsättning att de har svårt att tillgodogöra sig programmen om de inte är textade.

Programföretagets sändningstillstånd (5 §) kräver idag endast att TV 4 skall göra stora underhållningsprogram och svensk dramatik tillgängliga. I praktiken innebär detta att endast omkring nio svenska underhållningsprogram är textade i TV 4 (oktober 2002). Svenskspråkiga nyhetsprogram textas aldrig, samhällsprogram av olika slag endast undantagsvis. TV 4:as partiledarintervjuer inför riksdagsvalet i september i år var exempelvis inte textade, men efter påtryckningar från HRF blev dock repriserna textade!

FN:s standardregler framhåller att staterna ska se till att massmedier – TV, radio och tidningar – är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken konstaterar att de krav som ställs på public service-bolagen ska vara vägledande även för kommersiella TV-bolag.

Jag anser att det i det nya sändningstillståndet från 2005 för TV 4 skall framgå att alla program som sänds i TV 4 skall vara textade senast år 2010.

Stockholm den 21 oktober 2002

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i TV4:s nya sändningstillstånd från 2005 skall framgå att alla program som sänds i TV 4 skall vara textade senast år 2010.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.