Till innehåll på sidan

Territorialprincipen vid medborgarskap

Motion 2021/22:2302 av Nina Lundström (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa territorialprincipen jämte härstamningsprincipen vid bestämmandet av medborgarskap för barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk medborgarskapslagstiftning bygger huvudsakligen på härstamningsprincipen, dvs. att föräldrarnas medborgarskap är avgörande för ett barns medborgarskap. Det måste bli enklare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare. Barn som fötts, växt upp och levt hela sitt liv i Sverige bör ges möjlighet att bli svenska med­borgare. Det handlar om att beakta barnets bästa. Att låta barns föräldrars ursprung avgöra deras rättigheter redan vid födseln är inte en utgångspunkt i allas lika rättigheter och möjligheter. Den 1 april 2015 infördes nya regler som gör det lättare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare, vilket innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det. Härstamningsprincipen bör kompletteras med territorialprincipen, som tar sin utgångspunkt i frågan om var barnet föds.

Därmed ska barn som föds i Sverige erbjudas medborgarskap. Sverige bör införa territorialprincipen jämte härstamningsprincipen vid bestämmandet av medborgarskap för barn och tillkännage detta till regeringen.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa territorialprincipen jämte härstamningsprincipen vid bestämmandet av medborgarskap för barn och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
    Betänkande 2021/22:SfU13
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.