Till innehåll på sidan

Telefonförsäljning

Motion 2005/06:L328 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om telefonförsäljning.

Motivering

Telefonförsäljningen har ökat markant under senare tid. Nästan när som helst under dagen eller veckan, även lördagar och söndagar, ringer den ena efter den andra telefonförsäljaren med sina olika erbjudanden.

Vid samtal med konsumentvägledare framkom att det ofta är så att konsumenten endast tackat ja till att få mer information när någon telefonförsäljare ringt. Några veckor senare upptäcker de att de sitter fast i ett nytt avtal med ett nytt telefonbolag och får problem att komma loss. Klagomålen ökar från enskilda, framförallt är det problem med negativ avtalsbindning och att konsumenterna får varor som de inte har beställt.

Det har också visat sig att en del företag inte respekterar NIX-Telefon, det ställe där man kan få registrera sig för att slippa sådana samtal.

Enligt de regler som gäller e-postreklam som kom 2004–04–01 och som är gemensamma för hela EU är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd av konsumenter. Detta borde kunna översättas till telefonförsäljningen/distansavtalslagen. I exempelvis Danmark och Tyskland är det nästan helt förbjudet med telefonförsäljning.

Vi föreslår en ändring i distansavtalslagen angående telefonförsäljning där konsumenter ska beställa om de vill ha sådana samtal.

Stockholm den 30 september 2005

Sonia Karlsson (s)

Christina Axelsson (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om telefonförsäljning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.