Till innehåll på sidan

Teckenspråkstolk vid yrkesinriktad utbildning

Motion 2003/04:Ub211 av Ulla Löfgren och Elizabeth Nyström (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att även privata utbildningsanordnare skall kunna ansöka om statsbidrag till teckenspråkstolk.

Motivering

Teckenspråkstolk finansieras med statliga pengar i folkhögskola (via Sisus) och vid universitet och högskola (via universitetens 0,15-resurs). När det gäller studieförbund så kan förbunden i efterskott ansöka om medel för tolkning från Folkbildningsrådet. I vissa fall anses deltagande i studiecirkelverksamhet som fritidssysselsättning och då betalar landstingen ”vardags­tolkning”.

Om en person blir anvisad en utbildningsplats av länsarbetsnämnden så kan länsarbetsnämnden i vissa fall betala en tolk för den som behöver det. I komvux och annan vuxenutbildning är det ansvars- och finansieringsprincipen som gäller. Utbildningsanordnaren skall betala tolkkostnaden. Därav följer att många sökande i behov av tolk nekas utbildningsplats eftersom anordnaren inte anser sig ha pengar till tolk.

I regeringens proposition 2000/01:72 ”vuxnas lärande”, sid. 79, går regeringens skrivningar ut på att om CFL får pengar för att göra distansutbildning tillgänglig för tolkanvändare så har man löst problemet. Detta anser dock inte Sisus. Verkligheten har också avslöjat att så inte är fallet.

Vi har varit i kontakt med ett flertal hörselskadade som inte kunnat påbörja eller fullfölja sin yrkesinriktade utbildning på grund av att anordnaren inte tillhandahållit tolk. Det gäller bl.a. utbildning till florist, massör och hudterapeut, där utbildningsanordnaren varit privat och där inget annat alternativ funnits till just den utbildningen. Det senaste brevet kom från en flicka i Örebro och lyder:

”Jag studerar just nu på Örebro Konstskola med mål att bli konstnär och bildlärare för döva och hörselskadade barn. Det är en stor brist på bildlärare som kan teckenspråk. Jag kämpar för att få teckenspråkstolk till viktiga föreläsningar till exempel konsthistorielektioner. Det är hopplöst svårt att få tolk. Varför? Jo därför att regeringen har bestämt att just privatskolor inte ska kunna söka statliga bidrag till teckenspråkstolk. Det får endast universitet, högskolor och folkhögskolor göra. Jättekonstigt tycker jag eftersom studier vid privatskolor är väl ändå också utbildning? Örebro Konstskola är en ideell förening och har därför inga egna medel till teckenspråkstolk, men regeringen har bestämt att Örebro Konstskola inte får söka statligt bidrag till tolkpengar. Väldigt konstigt. Varför ska regeringen bestämma vilken utbildning jag har möjlighet att gå på. Jag anser att regeringen diskriminerar mig.”

Enligt FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder ska utbildning vara tillgänglig för alla. Nödvändiga stöd- och anpassningsåtgärder ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det är vad den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen går ut på. Den innebär att varje sektor i samhället ska utforma sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare.

I likhet med Örebro Konstskola är det många utbildningsanordnare som är privata, kanske till och med ideellt drivna, med begränsade resurser. Medan folkhögskolor och universitet och högskolor kan få ett statligt stöd för anpassning skall de privata skolorna själva stå för nödvändiga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder. De hittillsvarande erfarenheterna pekar på att detta leder till diskriminering.

Vi föreslår därför att det skall bli möjligt, även för privata utbildningsanordnare, att ansöka om statsbidrag till teckenspråkstolk.

Stockholm den 18 september 2003

Ulla L

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen beslutar att även privata utbildningsanordnare skall kunna ansöka om statsbidrag till teckenspråkstolk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.