Till innehåll på sidan

Talartid i fullmäktige enligt kommunallagen

Motion 2022/23:890 av Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i kommunallagen ge möjligheten att reglera talartid i kommunfullmäktige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 72 § ska fullmäktige anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden.

Många kommuner antar i sin arbetsordning en rekommenderad talartid samt fastställer maxantal inlägg i debatten, interpellationer och frågor vilket då oftast formuleras med uttrycket ”bör”. Att följa en sådan antagen arbetsordning avseende talartiden och antal inlägg är dock inget annat än just en rekommendation och en ledamot kan när helst den så önskar avvika från dessa fastställda talartider och antal eftersom kommunallagen står över den lokalt antagna arbetsordningen.

I vissa extrema fall har enstaka ledamöter i kommunsverige hållit så långa anföranden som fyra timmar.

 

Att yttrandefrihet och möjligheten att göra sin demokratiska röst som folkvald hörd råder det ingen tvekan, men det är rimligt att någon form av möjlighet till begränsning införs i kommunallagen. Om fastställd talartid och antal debattinlägg skall införas, och hur dessa regler skall vara utformade, bör avgöras av fullmäktige själv i den lokala arbetsordningen i respektive kommun och förslagsvis bör även enighet i fullmäktige råda för att säkerställa att inte demokratin och oppositionens möjlighet att syna de styrande inskränks.

 

Med anledning av detta föreslår jag att kommunallagen revideras på sådant vis att kommunfullmäktige i sin lokala arbetsordning ges möjlighet att reglera talartid och antalet inlägg och att dessa sedan skall vara bindande förutsatt ett enigt fullmäktige beslutat om dem.

 

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i kommunallagen ge möjligheten att reglera talartid i kommunfullmäktige och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Konstitutionsutskottet
    Betänkande 2022/23:KU29
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.