Till innehåll på sidan

Ta mäns våld mot djur på allvar

Motion 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
FP823

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kunskap kring samband mellan våld mot djur och våld mot människa och djur som kvarhållande faktor i ett destruktivt förhållande.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatt forskning kring kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot sällskaps- och husdjur.1

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Motivering

Frågan om mäns våld mot kvinnor är en prioriterad jämställdhetsfråga. Alliansregeringens höjda anslag till kvinnojourerna är mycket välkommet, inte minst i ljuset av ökade behov av trygga boenden för kvinnor och barn som utsatts för hot och våld. Att barn numera betraktas som brottsoffer då de bevittnat våld i nära relationer är också ett viktigt steg i rätt riktning.

Det finns ett dolt samband mellan övergrepp och våld mot djur och människa som inte uppmärksammats tillräckligt. Detta samband är väldokumenterat genom forskning i ett antal länder. Forskningen visar att det inte går att ställa de olika typerna av våld mot varandra utan bör förstås som en helhet. Behov av fortsatt forskning inom området är stort. Djurs välbefinnande kan vara en indirekt mätare på kvinnans situation, vilket är skäl till att veterinärer, djursjukvårdare, katt- eller hunddagispersonal måste ta misshandel och våld mot djur på största allvar. För att skydda såväl djur som kvinnor och barn.

Det är också angeläget att personal inom socialtjänst och kvinnojourer har med sig kunskapen om sambandet misshandel djur–människa, då djur precis som barn kan användas som kvarhållande faktor i ett destruktivt förhållande.

Problemet för många kvinnor och barn är de svårigheter som finns att finna ett tillfälligt tryggt omhändertagande av sällskapsdjuret eller att tillåtas ta med hunden eller katten till kvinnojourernas boenden. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

<

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kunskap kring samband mellan våld mot djur och våld mot människa och djur som kvarhållande faktor i ett destruktivt förhållande.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatt forskning kring kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot sällskaps- och husdjur.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.