Till innehåll på sidan

Systembolaget som en positiv kraft

Motion 2021/22:1594 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget ska ta ett större ansvar för att säkerställa likvärdiga förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion av hantverksproducerade alkoholhaltiga drycker i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget ska vara en positiv kraft i utvecklingen av Sverige som dryckesland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det bubblar och jäser i Sverige. Under de senaste åren har antalet bryggerier i Sverige närmare mångdubblats. Idag finns det en växande näring av små bryggerier, destillerier och vinodlare. Dessa entreprenörer är viktiga jobbskapare, framför allt på mindre orter och på landsbygden. Dessutom utgör dessa företag en viktig beståndsdel i det svenska matundret utomlands, som visar sig genom att exporten av mat och dryck samt att en besöksnäring kopplad till svensk mat och dryck ökar.

För att ta vara på den potential som svenska dryckesproducenter utgör är det viktigt att skapa så goda förutsättningar för utveckling av Sverige som dryckesland som möj­ligt. I detta spelar Systembolaget en mycket viktig roll. Det svenska alkoholmonopolet gör dock att små producenter är helt i händerna på Systembolagets regelverk och logistikverksamhet för att nå ut till konsument.

Vi menar att det är viktigt att statliga Systembolaget som monopolföretag tar ett särskilt ansvar och säkerställer att förutsättningarna för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter är likvärdiga i hela landet. Det är mycket olyckligt om små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter riskerar att missgynnas av Systembolagets regelverk. Det skulle i praktiken göra konkurrens­situationen för dessa helt ohållbar i stora delar av vårt land. Det är även viktigt ur ett konsumentperspektiv att Systembolaget tar ett ansvar för utbudet i hela landet.

Vi anser att med det svenska alkoholmonopolet har Systembolaget ett särskilt ansvar att säkerställa likvärdiga förutsättningar för produktion och konsumtion av hantverks­producerade alkoholhaltiga drycker i hela landet och att vara en positiv kraft i utvecklingen av Sverige som dryckesland.

 

 

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget ska vara en positiv kraft i utvecklingen av Sverige som dryckesland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget ska ta ett större ansvar för att säkerställa likvärdiga förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion av hantverksproducerade alkoholhaltiga drycker i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.