Sveriges insats i Libyen

Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-06
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en heltäckande utvärdering av den svenska insatsen i Libyen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2011 deltog Sverige i den Natoledda interventionen i Libyen. Insatsen möjliggjordes genom en resolution i FN:s säkerhetsråd om att upprätta en flygförbudszon och använda alla nödvändiga medel förutom ockupation för att skydda civilbefolkningen.

Resultatet av insatsen var visserligen att en auktoritär regim störtades men även att landet hamnat i en tillvaro av krig och instabilitet med en växande närvaro av islamistiska terrorister. Instabiliteten i Libyen har också spillt över på inbördeskriget i Syrien på det sätt att vapen i betydande mängder hamnat hos stridande parter. Instabiliteten i Libyen har även påverkat Europa i den meningen att den libyska kusten numera frekvent används av människosmugglare och på detta sätt bidragit till asylkrisen i Europa.

När nu mer än fem år har gått sedan insatsen genomfördes är det hög tid för en ordentlig utvärdering, som noga bör analysera så väl insatsens syfte som dess resultat. Man behöver undersöka vilka andra vägar förutom intervention som undersöktes och vilken analys som gjordes av vad insatsen skulle leda fram till. En fråga som behöver undersökas är vilket ansvar Sverige och andra länder har för följderna av interventionen. Visste Sverige vilka rebellgrupperna var som man indirekt gav sitt stöd till?

Brittiska parlamentet har genomfört en sådan utvärdering, som blev färdig under 2016, av vilken man kan utläsa att Storbritannien inte i tillräcklig utsträckning hade analyserat situationen i Libyen innan insatsen genomfördes. I utvärderingen pekas det särskilt på att den brittiska regeringen misslyckades med att identifiera att även rebellgrupperna med en signifikant närvaro av extrema islamister innebar ett hot mot civilbefolkningen. Utvärderingen konstaterade även att insatsen som på förhand handlade om civila sedan förändrades till att handla om regimskifte.

Mot bakgrund av detta är det hög tid att även Sverige genomför en utvärdering av insatsen i Libyen.

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en heltäckande utvärdering av den svenska insatsen i Libyen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.