Sverige som kunskapsland

Motion 2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att uppvärdera läraryrket.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mer lärarledd undervisning och av att satsa på läsandet.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att uppvärdera bildning.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mer idrott i skolan.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mindre klasser i skolan.

Motivering

Även om många nödvändiga och lyckade reformer genomförs för den svenska skolan så visar flera nationella och internationella undersökningar att vi alltjämt står inför stora utmaningar. Elevernas resultat sjunker på flera områden som mäts. För att vända utvecklingen måste vi fullfölja arbetet för en skola som bygger på arbetsro och kunskap. En skola i toppklass är en förutsättning för att Sverige ska stå sig väl i framtiden.

Mot oss står en vänster som ägnat årtionden till att kasta de fasta värdeskalorna över bord. Krav på kvalitet, kunskaper och förståelse har avvisats och i samma anda ifrågasätter de nu läxor och vill avskaffa betyg. Vår bildningstradition – med begrepp som rötter och kulturarv – har de avvisat som en borgerlig fördom som skulle vädras ut. Det är av största vikt att vi inte låter detta synsätt åter styra över den svenska skolan. Vi behöver återupprätta en utbildningstradition som bygger på tillit och förtroende mellan elever, lärare och föräldrar där lärare får vara lärare och där skolan förmedlar kunskap och stimulerar elevernas intellektuella utveckling.

Duktiga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Skickliga lärare ska därför ha en god löneutveckling under yrkeskarriären. Vi vill också fortsätta arbetet med att prioritera bland lärares uppgifter och ansvar för att frigöra tid för mer lärarledd ämnesundervisning.

God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Vi vill satsa på mer lärarledd tid och särskilt prioritera svenska och läsning.

Inför en klassikerlista med litterära verk – romaner, noveller, essäer, sagor, dikter – men också filmer och musik, som alla elever ska ha tagit del av under sin skolgång. Det är särskilt viktigt för barn som växer upp i hem utan böcker och utan lästradition.

Fysisk aktivitet har en positiv effekt, inte bara på hälsan, utan också på skolresultaten i övrigt. Vi vill därför att antalet idrottstimmar i ett första steg utökas från dagens 500 till 600 i grundskolan och att det preciseras hur fördelningen ska se ut mellan årskurserna. För att möjliggöra detta vill vi minska på timmarna för elevens val. Vårt mål är att det ska vara idrott med fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Klassernas elevantal behöver minska för att få en lugnare inlärningsmiljö, för att lärare ska få mer tid för varje elev och att varje elev känner att de får det stöd de behöver av sin lärare.

 

.

Göran Hägglund (KD)

 

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Caroline Szyber (KD)

Annika Eclund (KD)

 

 

Yrkanden (5)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att uppvärdera läraryrket.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mer lärarledd undervisning och av att satsa på läsandet.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att uppvärdera bildning.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mer idrott i skolan.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mindre klasser i skolan.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.