Till innehåll på sidan

Svenskt demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer

Motion 2003/04:U296 av Martin Nilsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer.

Motivering

Demokratin gör ständigt nya landvinningar. Aldrig förr har antalet demokratiska länder runt om i världen varit så många. I Europa har muren fallit och de nya demokratierna etablerat sig. I andra delar av världen ser vi samma tendens. Fler stater blir med tiden demokratiska. Den finns naturligtvis flera orsaker till detta. Demokratin kommer aldrig av sig själv. Den är resultatet av en folklig kamp och krav på inflytande. Demokratin måste också ständigt återerövras.

En av demokratins viktigaste beståndsdelar är rätten att fritt yttra, sprida och ta del av åsikter. Yttrandefriheten är också en av de viktigaste faktorerna för en demokratirörelse i auktoritära stater. Det är därför inte heller förvånande att diktaturer med alla tillgängliga medel försöker begränsa informationen. Att massmedier begränsas är mer regel än undantag.

En av de faktorer som kan förklara demokratins utbredning är just svårigheten att begränsa informationsflödet. När medierna var nationella var det enklare att begränsa oppositionens tillgång till information. Idag är TV- och radiosändningar knappast nationella. De når över nationsgränserna (även om det finns auktoritära försök att störa sändningar). Denna ökade öppenhet är i stort mycket positiv. Den bidrar till kännedom om förhållande i det egna landet, men också i andra länder, och om vad demokratin kan bringa till samhället.

Ett av de viktigare nya medierna är Internet. Genom Internet blir hela världen och all den information som hotar auktoritära regimer tillgänglig för alltfler. Därför är det inte heller förvånande att auktoritära regimer också försöker begränsa tillgången till Internet.

Sverige bör alltid stödja demokratiska rörelser. Det kan handla om utbildningsinsatser, bistånd eller politiskt stöd. Men väl så viktigt är också att stödja tillgången till information. För att stödja demokratirörelser i länder såsom Burma, Nordkorea och Kuba (för att bara nämna några exempel) bör Sverige därför i anslutning till ambassader/konsulat tillhandahålla Internetuppkopplingar för dem som så önskar. På så sätt kan Sverige bidra till att kunskap och information blir tillgängliga dels för demokratiaktivister, dels för en bredare allmänhet. På så sätt blir de auktoritära staterna svagare och demokratin starkare. Lämpligen kan ett sådant demokratiprojekt initieras i samverkan med de andra EU-medlemsstaterna.

Riksdagen behandlade under riksmötet 2000/2001 en liknande motion. I det sammanhanget avstod dock utrikesutskottet från att konkret kommentera och sakbehandla kravet att svenska ambassader ska kunna tillhandahålla Internetuppkopplingar för dem som så önskar. Behovet tycks inte ha avtagit.

Stockholm den 3 oktober 2003

Martin Nilsson (s)

Mikael Damberg (s)

Hillevi Larsson (s)

Anders Bengtsson (s)

Fredrik Olovsson (s)

Johan Andersson (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.