Till innehåll på sidan

Störningar kopplade till boendet

Motion 2007/08:C238 av Staffan Appelros (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-02
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
m1164

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur man genom förnyad lagstiftning kan utvidga störningsbegreppet och skapa större trygghet i närområden för boende.

Motivering

Enligt undersökningar är tryggheten i boendet det som är det viktigaste för människor. Störningar som berör människors boenden är därför reglerade. Lagen som berör detta (Jordabalk 1970:994, 25 §) inbegriper dock enbart störningar i bostaden och från de närmaste grannarna. Enligt lagen innefattar störningsbegreppet inte det som sker i fastigheten, på gården eller i gemensamma utrymmen som cykelrum och tvättstuga. Detta trots att det som sker där är minst lika viktigt för individens säkerhet och trygghet som i det egna hemmet. Säkerheten till och från och hemmet regleras med andra ord idag inte på ett sätt som är kopplat till boendet. Lagen är idag utformad på ett sätt som är svår att tolka. Detta bidrar till att den tillämpas på olika sätt. I vissa rättsfall har störningsbegreppet använts i fall där det finns en koppling till boendet men där störningen har skett långt ifrån boendet. I dessa fall har det kunnat bevisas att båda parter har en koppling till varandra genom boendet och att det är detta som är grunden till problemet. Störningsbegreppet bör utvidgas till att omfatta inte bara bostaden och de närmaste grannarna utan även hela fastigheten, grannområdet och till och med stadsdelen om den är begränsad. På detta sätt kan man betrakta droghandel, våld, hot med mera som inte utförs i bostaden men i anslutning till denna som en särskilt allvarlig störning i sitt boende. Betraktas störningen som särskilt allvarlig kan hyresvärden säga upp hyresavtalet.

Man ska inte behöva vara rädd eller känna sig otrygg, och man ska absolut inte behöva stå ut med hot, våldsbrott eller narkotikabrott i sitt närområde. Det ska finnas större möjligheter att säga upp hyresgäster som inte sköter sig och som stör närområdet. Genom att utvidga störningsbegreppet kan man få bukt med många av de problem som man idag upplever i närområdet. Finns det kriminella i ett bostadsområde som stör sina grannar i gemensamma utrymmen, såsom på gården eller i tvättstugan, bör man kunna förbinda detta till störningsbegreppet som är direkt kopplat till hyresavtalet. Vi bör fokusera på att hjälpa människor till ökad trygghet och vi måste se de som är utsatta offer. Som det ser ut nu finns möjligheten att vräka kriminella men besittningsskyddet är fortfarande väldigt starkt i hyreslagen. Personer som inte stör har inget att oroa sig för eftersom detta bara berör personer som uppträder störande. Idag är hyresvärdarna skyldiga att uppmana den störande hyresgästen att se till att störningarna omedelbart upphör. De är även tvungna att underrätta socialnämnden om störningarna. Detta räcker inte för att skapa trygghet hos grannarna. Utvidgas störningsbegreppet kan man förmodligen se en minskning i antalet personer som uppträder störande eftersom hemmet trots allt är väldigt viktigt även för dem.

Stockholm den 26 september 2007

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur man genom förnyad lagstiftning kan utvidga störningsbegreppet och skapa större trygghet i närområden för boende.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.