Till innehåll på sidan

Stopp för hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion 2022/23:1381 av Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska agera för att hädelselagar och dödsstraff på grund av konvertering, annan religionsförföljelse och förtryck motverkas via samarbete inom EU och FN, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I FN-stadgan avseende de mänskliga rättigheterna framgår det av artikel 1:

 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

 

Vidare står det i artikel 18:

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

 

I artikel 19 står det:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

 

Alla länder som har anslutit sig till FN har således i någon form anslutit sig till dessa grundläggande principer. Trots det vet vi att det sker brott mot de mänskliga friheter i många länder som har anslutit sig till FN-stadgan. Exempelvis förtrycks både kristna och muslimer av kommunisterna i Kina, i Indien har hindunationalisterna ökat förtrycket mot kristna och muslimska minoriteter och i stora delar av mellanöstern och Nordafrika praktiserar man hädelselagar samt dödsstraff gentemot de som konverterar till exempelvis kristendomen eller förklarar att de inte har någon tro alls.

 

Det är fullständigt oacceptabelt att den enskildes rätt till religionsfrihet inte respekteras. Sverige bör därför agera inom EU och FN för att dels dokumentera övergrepp gentemot religiösa minoriteter, samt vidta åtgärder i form av fördömanden, översyn av handelsavtal, strategiska bojkotter m.m. för att på så sätt tydliggöra att det inte är acceptabelt att enskilda länder väljer att inte följa den internationella rätt som man själv har ställt sig bakom genom att bli medlem i FN.

 

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska agera för att hädelselagar och dödsstraff på grund av konvertering, annan religionsförföljelse och förtryck motverkas via samarbete inom EU och FN, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
    Behandlas i: Utrikesutskottet
    Betänkande 2022/23:UU15
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.