Till innehåll på sidan

Stopp för hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion 2021/22:1707 av Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör agera för att hädelselagar och dödsstraff på grund av konvertering och annan religionsförföljelse och förtryck motverkas via samarbete inom EU och FN och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I FN-stadgan avseende de mänskliga rättigheterna framgår det av artikel 1:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Ytterligare står det i artikel 18:

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemen­skap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Samt i artikel 19 där det står:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Alla länder som har anslutit sig till FN har således i någon form anslutit sig till dessa grundläggande principer. Trots det vet vi att det i många länder sker brott mot dessa mänskliga friheter. Vi ser hur kommunisterna i Kina förtrycker både kristna och muslimer; i Indien har hindunationalisterna ökat förtrycket mot kristna och muslimska minoriteter; i stora delar av mellanöstern och Nordafrika praktiserar man hädelselagar samt dödsstraff gentemot de som konverterar till exempelvis kristendomen eller förklarar att de inte har någon tro alls.

Enligt min mening är det fullständigt oacceptabelt att den enskildes rätt till religions­frihet inte respekteras. Sverige bör därför agera inom EU och FN för att dels dokumen­tera övergrepp gentemot religiösa minoriteter samt vidta åtgärder i form av fördöman­den, översyn av handelsavtal, strategiska bojkotter m.m. för att på så sätt tydliggöra att det inte är ok att enskilda länder väljer att inte följa den internationella rätt som man själv har ställt sig bakom genom att bli medlem i FN.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör agera för att hädelselagar och dödsstraff på grund av konvertering och annan religionsförföljelse och förtryck motverkas via samarbete inom EU och FN och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.