Till innehåll på sidan

Stimulera en samhällsinriktad strategisk design

Motion 2013/14:Fi270 av Håkan Bergman (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
S19203

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att initiera ett utvecklingsprogram för att stimulera utvecklingen av en samhällsinriktad strategisk design för att lösa framtida utmaningar.

Motivering

Design förknippas traditionellt och alltför ofta enbart med utveckling av produkter eller varumärken. Det är en föråldrad syn. Det finns många definitioner av begreppet design. Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, säger att ”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.” Denna definition öppnar upp användnings- eller tillämpningsområdet för design till mycket bredare områden, tjänster och processer, men där fortfarande användar- eller brukarperspektivet är centralt.

I Helsingfors i Finland finns en verksamhet som heter Helsinki Design Lab och som arbetar med strategisk design. Med det menas att man applicerar några av den traditionella designens principer på stora samhällsutmaningar och system som utbildning, hälso- och sjukvård, åldrande befolkning och klimatomställning. Man närmar sig och definierar problemen på ett annorlunda sätt eller utifrån ett annat perspektiv, identifierar möjliga framkomstvägar och åtgärder och kan på så sätt bidra med andra, kanske mer kompletta och uthålliga lösningar för att lösa problemen.

Helsinki Design Lab är ett spännande initiativ inom ramen för Sitra, the Finnish Innovation Fund, för att utveckla en strategisk design för att ”re-examine, re-think and re-design the systems we´ve inhereted from the past”.

Det som är utmärkande för design och designer är att de är bra på att finna nya modeller, perspektiv, arbetssätt, modeller och lösningar. Samhället borde utnyttja denna kompetens bättre. Och också fråga sig hur vi kan använda designen för att möta större och mindre samhällsutmaningar, finna innovativa lösningar och höja kvaliteten på olika tjänster.

Stockholm den 2 oktober 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att initiera ett utvecklingsprogram för att stimulera utvecklingen av en samhällsinriktad strategisk design för att lösa framtida utmaningar.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.