Till innehåll på sidan

Statlig osund konkurrens

Motion 2013/14:Fi261 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
M1173

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statlig osund konkurrens.

Motivering

Privata företag och de skatteintäkter som de genererar utgör grunden för den svenska välfärden. Skatteintäkterna finansierar den offentliga service som vi alla, även företagen, efterfrågar i form av förskolor, sjukvård och skolor för dess medarbetare. Ett väl fungerande samhälle hittar balansen mellan företagen och det offentligas ansvar.

För att företagen ska utvecklas väl och därmed kunna bidra med sina skatteintäkter är det viktigt att det inte finns marknadsstörningar. Något som riksdag och regering kan påverka är de statliga verksamheter som konkurrerar gentemot privata företag. Det kan exempelvis handla om verksamheter inom finanssektorn.

Ett konkret exempel på osund statlig konkurrens är de offentligt finansierade veterinärkliniker som Jordbruksverket driver och som också åtar sig uppdrag på den privata marknaden. Det skapar en osund konkurrens då investeringar täcks via den offentliga finansieringen som privata företag måste finansiera själva.

I Gästrikland slogs ett välskött privat företag ut när statliga Jordbruksverket etablerade en ny veterinärklinik. Man annonserade i lokala medier efter kunder, trots att det inte kan ligga inom ramen för uppdraget att finnas till för Sveriges lantbrukare.

Staten bör därför renodla sin roll i att vara myndighetsutövare och endast utöva tillsyn över verksamheter istället för att ägna sig åt marknadsstörande kommersiella aktiviteter. Med bakgrund av ovanstående vore det önskvärt med en översyn av möjligheten att regeringens avyttrande av verksamheter som konkurrerar med privata företag kan fortsätta, liksom en översyn av regeringens uppdrag till Jordbruksverket att inte konkurrera med privata veterinärkliniker.

Stockholm den 18 september 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statlig osund konkurrens.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.