Till innehåll på sidan

Statens serverhallar

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förlägga statliga serverhallar till Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att 2017–2020 erbjuda samordnad och säker it-drift för vissa myndigheter. Det övergripande syftet är att pröva och utvärdera former för samordnad och säker it-drift för lämpliga myndigheter.

”Samordnad statlig it-drift är en förutsättning för en modern, effektiv och digitaliserad statsförvaltning. Det finns många bra privata leverantörer men det finns verksamhet som inte lämpar sig för privat it-drift. Vi måste därför bli bättre på att använda den kunskap som finns inom staten”, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Jämtlands län har många fördelar. En sådan är att vi har förnybar energi i form av vattenkraft. En annan är att det finns plats för serverhallar. Vi har alltså väldigt bra förutsättningar att erbjuda staten möjligheten att förlägga statliga serverhallar i vårt län.

Den kommun i länet som kommit längst i sin planering är Östersunds kommun. Kommunen har under lång tid planerat och satsat målmedvetet för att göra Östersund attraktiv som etableringsort för serverhallar. Östersunds kommun har bland annat köpt ett 330 hektar stort skogsskifte för ändamålet. De tänkta serverhallarna kan och ska drivas av förnyelsebar energi i form av vattenkraft.

Mot bakgrund av statens behov av att säkra sin IT-drift vill vi påpeka att i Jämtlands län finns kommuner som redan ligger i framkant i sin planering och att här finns möjligheter för staten att etablera serverhallar. Här är informationen i säkert förvar och drivs på ett miljövänligt sätt.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förlägga statliga serverhallar till Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Näringsutskottet
    Betänkande 2017/18:NU19
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.