Till innehåll på sidan

Stärkt försvar av Göteborg

Motion 2022/23:663 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att stärka försvaret av Göteborg och västkusten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborgs hamn är norra Europas viktigaste hamn och väsentlig för såväl vår import som vår export. I och med Rysslands angreppskrig mot Ukraina och en allt mer aggressiv retorik mot Sverige och våra grannländer ökar kraven på ett stärkt försvar av Sverige och därmed också ett stärkt försvar av västkusten och Göteborgs hamn. Om hamnen skulle stängas av skulle Sverige inom loppet av några dygn få ont om viktiga förnödenheter. Exportindustrin skulle samtidigt få stänga ner sin produktion när man inte kan få ut sina varor till internationella kunder.

Man kan därför anta att en aktör som vill försöka påverka Sverige som en av sina primära insatser skulle försöka blockera Göteborgs hamn. I det fall man lyckas skulle tillgången på bland annat livsmedel snabbt bli kritisk. Det i sin tur skulle komma att påverka uthålligheten i hela Sverige.

Sverige behöver därför öka tröskeln mot sådana angrepp genom att höja vår egen försvarsförmåga. Det kan exempelvis ske genom att placera minröjningskapacitet i Göteborg för att hålla farlederna öppna och stärka amfibieförmågan för att kunna sättas in mot sabotageförband i skärgården. Det kan också ske genom en egen marin närvaro i Göteborg för att skydda sjöfarten in och ut ur landet och en luftvärnsförmåga för att kunna skydda hamnen mot angrepp från luften.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att stärka försvaret av Göteborg och västkusten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.