Stärkt asylrätt för hbtqi-flyktingar

Motion 2021/22:1663 av Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka asylrätten för hbtqi-flyktingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hbtqi-personer som flyr undan förföljelse har rätt till asyl i Sverige då förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet betraktas som asylskäl. Trots det har hbtqi-personer skickats tillbaka till länder där deras liv är i fara enligt bland annat rapporter från RFSL. Migrationsverket har tidigare gjort egna kvalitetsuppföljningar av hbtqi-ärenden som visat att en tredjedel av besluten är av bristande kvalitet.

Asylsökande personer tvingas bland annat svara på frågor för att göra sin hbtqi-identitet trovärdig. Dessa frågor är formulerade utifrån västerländskt stereotypa och heteronormativa föreställningar om vad en homosexuell eller bisexuell person eller en transperson är. Sammantaget går det att konstatera att det finns många skäl till att Sverige behöver se över möjligheten att stärka asylrätten för hbtqi-flyktingar.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka asylrätten för hbtqi-flyktingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.