Till innehåll på sidan

Spelfond för utbildning och forskning

Motion 2001/02:Kr244 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till inrättande av en fond som skall bedriva utbildning och forskning avseende spelandets negativa sidor, t.ex. spelberoende.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att fondens arbete skall finansieras via en fastställd årlig procentsats av de totala spelintäkterna.

Motivering

Det svenska folket spelar för drygt 30 miljarder varje år. De största aktörerna är ATG, som driver spel på hästsport, och AB Svenska Spel, som bedriver en rad olika penninglotterier, Oddset, Mål- och stryktips, Lotto, kasinoverksamhet m.m. Även folkrörelserna är aktiva på spelmarknaden. Nya spel introduceras med jämna mellanrum. Vänsterpartiet har tidigare uttalat kritik mot snabba spel med stora insatser, t.ex. värdeautomatspel. Vår kritik kvarstår. Snabba insatser och snabba förluster ökar risken att en spelare försöker ta tillbaka förlusten genom nya insatser. Denna typ av spel ökar uppenbart risken att fler blir spelberoende och att andras pågående spelberoende fördjupas ytterligare.

Etableringen av internationella kasinon i landet oroar. Internationella utblickar visar att det finns uppenbara risker med den typ av spel som finns på kasinon. Det finns dessutom risker att kriminalitet och prostitution växer fram i närheten av sådana kasinon.

Vi är medvetna om att många människor ensamma eller i grupp uppenbart finner stor glädje och en stor tjusning i sitt kontrollerade spelande. Vi är medvetna om att ett gemensamt spelintresse kan leda till god social gemenskap i samband med att en vinnande V75-rad skall fastställas för inlämning, kanske kombinerat med ett gemensamt besök på en travbana. Vi lägger inga moraliska eller värderande synpunkter på hur människor väljer att umgås. Det vi däremot reagerar på är att en försvinnande liten del av de totala spelintäkterna används för att skaffa ökad kunskap om spelandets negativa sidor. Det krävs ökad utbildning och forskning om hur spelandet påverkar människor, spelreklamens betydelse osv. Vi föreslår därför att det tillskapas en fond e.d., som tilldelas medel för att ägna sig åt utbildning och forskning avseende spelandets negativa sidor. Fonden bör finansieras genom att en procentuell andel av de totala spelintäkterna årligen tillfaller denna fond. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2001

Peter Pedersen (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Mats Einarsson (v)

Kenneth Kvist (v)

Tanja Linderborg (v)

Tasso Stafilidis (v)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till inrättande av en fond som skall bedriva utbildning och forskning avseende spelandets negativa sidor, t.ex. spelberoende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att fondens arbete skall finansieras via en fastställd årlig procentsats av de totala spelintäkterna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.