Till innehåll på sidan

Snabbare beslut i tillståndsärenden

Motion 2016/17:2629 av Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av snabbare hantering hos myndigheter och domstolar i tillståndsärenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tiden från ansökan till ett slutligt beslut i tillståndsärenden är för företagare ofta mycket lång. I regel ska besluten föregås av att berörda grannar, kommuner och andra intressenter ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Det är viktigt att sådana beslut är väl underbyggda. Men den långa handläggningstiden har ofta negativa effekter för sökandena.

För många företag är den långa tiden från ansökan till slutligt beslut ett allvarligt problem och avskräcker inte sällan från att försöka att starta eller utvidga näringsverksamhet.

Ett förslag till en ny förvaltningslag har tagits fram och remissbehandlats. Vi anser att regeringen i lagstiftningsarbetet särskilt ska beakta att handläggningen av tillståndsärenden hos myndigheter och i domstolar kan kortas ned.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av snabbare hantering hos myndigheter och domstolar i tillståndsärenden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.