Till innehåll på sidan

Skyddsregistrering av företagsnamn för enskild näringsverksamhet i andra län

Motion 2022/23:895 av Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta skyddsregistrering av företagsnamn för enskild näringsverksamhet över länsgränserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En enskild näringsverksamhets företagsnamn skyddas i det län där företaget är registrerat. Företagaren kan registrera företagsnamnet i flera län om han eller hon vill. Detta kallas skyddsregistrering och beläggs med en extra avgift per län. Avgiften är 1 100 kronor per län (900 per län om det görs via digital tjänst) vilket innebär att en företagare som önskar skydda sitt företagsnamn i hela landet behöver erlägga en extra kostnad motsvarande 20 x 1 100/900 kronor, dvs 22 000/18 000.

I dagens moderna och digitala samhälle är en enskild företagare inte längre lika begränsad i sin verksamhet och inte nödvändigtvis enbart verksam inom ett enskilt län. En företagare kan vara bosatt på en plats som angränsar till flera län alternativt bedriva sin verksamhet till stora delar via internet och därmed vara aktiv i alla 21 län i landet.

Med anledning av ovan föreslår jag att regeringen ser över hur skyddsregistrering kan underlättas. Två exempel skulle kunna vara att en registrering av ett företagsnamn för en enskild näringsverksamhet inte skall begränsas till ett enskilt län utan istället gälla i hela landet, alternativt att ansökan om registrering i andra län skall göras kostnadsfri.

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta skyddsregistrering av företagsnamn för enskild näringsverksamhet över länsgränserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.